Advance AB

Advance förvärvar WebDoc – ett viktigt steg i att bli marknadsledande IT leverantör inom hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2014 07:45 CET

IT-tjänsteföretaget Advance AB fortsätter sin offensiva satsning inom hälso- och sjukvårdssektorn genom att köpa resterande aktier i Atlan AB. Bolaget står bakom det framgångsrika och snabbt växande journalsystemet WebDoc. Därmed blir Advance AB en ledande aktör på journalsystem för den privata hälso- och sjukvårdssektorn.

”Med WebDoc som plattform kan vi nu vidareutveckla vår position som en ledande IT-partner inom hälso- och sjukvård. Det är ett växande marknadssegment där det finns ett stort behov av specialiserade lösningar”, kommenterar Johan Lindqvist, vd för Advance.

Redan hösten 2012 köpte Advance AB in sig i journalbolaget Atlan. Sedan dess har försäljningen av journalsystemet Webdoc vuxit kraftigt genom ett antal större kundkontrakt över hela Sverige. Nu förvärvar Advance alltså resterande aktier i Atlan vars verksamhet helt kommer att integreras i Advance. Från januari 2015 ska en ny offensiv organisation vara på plats som drar nytta av de båda bolagens samlade kompetens och befintliga tjänster. Därmed skapas ett av marknadens mest kompletta IT-stöd för verksamheter inom hälso- och sjukvård.

”Vi ser en stor potential i den här marknaden och vi ska nu göra de investeringar som krävs för att bli en ledande leverantör på den nordiska marknaden”, säger Johan Lindqvist, VD Advance AB.

Webdoc är ett komplett journalsystem med stora anpassnings- och integrationsmöjligheter. Det är byggt på en modern webbaserad teknikplattform och distribueras som en så kallad molntjänst. WebDoc nyttjas i dag inom specialistvård, rehab och primärvården. Systemet har cirka 3.500 användare och antalet växer snabbt.

För mer information kontakta:

Kent Wümer, VD Atlan AB, 0733-411801, kent@atlan.se

Johan Lindqvist, VD Advance AB, 0733-550935, johan.lindqvist@advance.se

Om Advance

Advance AB är ett fristående svenskt företag som erbjuder IT-lösningar som en tjänst till Hälso- och Sjukvård. Företaget, som är en av de ledande och mest erfarna aktörerna i Sverige inom detta område, har sitt huvudkontor i Göteborg och omsatte 2013 ca 80 MSEK. Advance har egna kontor i Stockholm och Göteborg och bedriver verksamhet i såväl Sverige som ute i Europa. För mer information, se www.advance.se.