Advania

Advania gör strategiskt viktig affär med Coor Service Management

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 15:00 CET

Advania har utsetts till ny IT-leverantör av börsnoterade Coor Service Management och ska förse Coor med bland annat tjänster inom IT-infrastruktur, IT-support och IT-arbetsplats för att understödja Coors digitala strategi. Avtalet – som löper över fem år – är Advanias hittills största affär med en privat aktör.

– Coors uttalade IT-strategi att gå från många IT-leverantörer till färre partners där man utvecklas tillsammans är helt rätt synsätt för oss. Nu kommer vi som partner genom en hybrid modell ta ett helhetsansvar för infrastruktur- och plattformstjänster oavsett om de produceras i våra datacenter eller i publika molnmiljöer, säger Mikael Noaksson, vd på Advania.

Coor Service Management har under det senaste halvåret upphandlat delar av sin IT-drift och har varit i kontakt med cirka 50 olika företag. I slutändan föll valet på Advania, eftersom de bland annat hade rätt angreppssätt för IT- och molnlösningar med specialistkompetens inom just Microsofts molntjänster. Dessutom var den kulturella matchningen mellan företagen viktig.

– Vi valde Advania på grund av att deras profil och lösningsförslag stämde väl med vår kravbild. Vi är definitivt nöjda med vårt val. Coor bedömde att Advanias företagskultur passar med vår egen och de har visat upp en laguppställning med både hög kompetens och sunda värderingar, säger Michael Asplund, Head of Infrastructure Management på Coor Service Management.

Advania kommer stötta Coor Service Management i deras digitalisering av servicetjänster inom exempelvis fastighetsskötsel och restaurang, där exempelvis molntjänster och utvecklingen inom Internet of Things är två viktiga verktyg för att ytterligare öka skalbarheten, flexibiliteten i IT-plattformarna och i slutändan time-to-market samt konkurrenskraft för verksamheten. Affären med Coor Service Management är Advanias hittills största avtal med en privat aktör.

– Vi är under stark tillväxt och Coor Service Management är ett av flera större kontrakt vi fått senaste tiden, samtidigt som vi får förtroendet att fortsätta leverera till alla våra befintliga kunder. För att fortsätta den framgången finns inget viktigare än att vi kan leverera över förväntan och vi förstärker nu kraftigt upp vår organisation med nya vassa kollegor både dag och nattetid, säger Mikael Noaksson, vd på Advania.

Avtalet mellan parterna löper över fem år. Advania har inlett transitionsarbetet, som väntas vara färdigt i april.

För frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Mikael Noaksson, vd, Advania AB, 076-140 00 80

Om Coor Service Management

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm-börsen. Bolaget har cirka 6 600 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsomsättningen är cirka 7 300 MSEK (rullande 12-månadersomsättning). Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv.

Om Advania

Advania är med sina över 1000 medarbetare i Sverige, Island och Norge en av de större och mest heltäckande systemintegratörerna i Norden. Med en uttalad målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande leverantören hjälper vi våra kunder inom områdena IT-outsourcing, affärssystem, processautomatisering, contact center, IT-infrastruktur och integrationslösningar samt datacenter.