Advisa

Advisa går med i Finansinspektionens utbildningsnätverk Gilla Din Ekonomi

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 08:00 CEST

Med fokus på personlig rådgivning för att utbilda svenskar inom lån har Advisa hjälpt över 45.000 svenskar att bättre förstå och förbättra sin lånesituation. Nu har Advisa bjudits in att vara med i nätverket Gilla Din Ekonomi, vars syfte är att utbilda konsumenter inom privatekonomi.

Efter att sedan 2011 konsekvent ha arbetat med att utbilda svenska folket och hjälpa kunder att se över sin lånesituation har Advisa (tidigare Svensk Lånemarknad) blivit inbjuden att bli medlem i nätverket Gilla Din Ekonomi. ”Det är en stor ära för oss som företag”, säger företagets VD Rasmus Adler Wahlberg och fortsätter: ”Det är fantastiskt att de som ansvarar för Gilla Din Ekonomi tycker att vi hör hemma i detta finrum. Dessutom är det ett bevis på att vårt fokus på att alltid sätta kundens välbefinnande först har gett resultat”.

Nätverket Gilla Din Ekonomi etablerades 2010 genom samverkan mellan myndigheter, organisationer och finansbolag med syfte att sprida kunskap om privatekonomi och därigenom hjälpa människor att fatta klokare beslut. Pasel Assalum, kansliansvarig för Gilla Din Ekonomi säger: ”Utvecklingen de senaste åren har flyttat över en stor del av det privatekonomiska ansvaret på individen. Utifrån det perspektivet är det otroligt viktigt att vi lyckas höja kunskapsnivån hos allmänheten, eftersom en kunnig konsument kan fatta kloka beslut som i sin tur leder till högre välstånd, både på individuell nivå och i samhället i stort. Vad gäller Advisa har de under sin korta historia visat att de fyller en viktig roll i att utbilda allmänheten om lån. Därför har vi nu valt att bjuda in dem som medlem”.

Förutom att fortsätta att utveckla företagets verksamhet kommer Advisa som medlem i Gilla Din Ekonomi under året att delta i ett antal olika utbildningar inom nätverket riktade till privatpersoner. ”Kunskapsnivån om lån där ute är tyvärr låg, och vår målsättning är att alla ska förstå precis vad det är de skriver under när de tar ett lån, och att det finns mycket man kan göra för att förbättra sin situation om man redan har lån”, avslutar Wahlberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Adler Wahlberg, VD Advisa
rasmus.wahlberg@advisa.se

Assalum, Kansliansvarig för Gilla Din Ekonomi och projektledare på Finansinspektionen
pasel.assalum@fi.se

Om Gilla Din Ekonomi
Gilla Din Ekonomi är ett utbildningsnätverk initierat av bland annat Finansinspektionen som har som syfte att utbilda konsumenter inom privatekonomi. Nätverket består av myndigheter, organisationer och företag på den svenska finansmarknaden som alla har intresse av en allmänhet med bra kunskaper inom privatekonomi. Bland befintliga medlemmar finns ex SEB, Handelsbanken, Alecta, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, SACO, TCO, Justitiedepartementet och Pensionsmyndigheten. Inom nätverket finns en mängd olika utbildningsprogram riktade till allmänheten för att öka kunskapsnivån i samhället.


Advisa har på kort tid blivit en av Sveriges ledande låneförmedlare och rådgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan på sina lån och krediter genom att låta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. På mindre än två år har Advisas rådgivare hjälpt över 70000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag ca 100 anställda och hade under 2012 en omsättning på 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se