Sundsvalls kommun

Advokaternas rapport visar inga brottsmisstankar i Peab-avtalet – Service- och tekniknämnden tar beslut i december

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:25 CET

I veckan har advokatfirman Abersten lämnat den granskningsrapport som de gjort på service- och teknikförvaltningens uppdrag. Detta för att slutgiltigt klara ut om det finns brottsmisstankar i samband med avtalshanteringen gällande beläggningsarbeten mellan Sundsvalls kommun och Peab Asfalt AB.

Advokatfirman har enligt uppdraget utrett kommunens hantering av avtalet och bland annat studerat handlingar, tidningsartiklar och även intervjuat tio stycken berörda medarbetare i kommunen.

Rapporten konstaterar att det från båda sidor begåtts misstag i samband med avtalshanteringen men att det inte går att rikta några brottsmisstankar mot de inblandade. Advokatfirmans sammanfattning är att ”/…/ det i granskningsärendet inte framkommit sådana omständigheter att misstanke om uppsåtligt brott föreligger”. Det innebär att ingen av de eventuella brottsrubriceringar som skulle kunna vara tillämpliga i sammanhanget anses vara relevanta. Det gäller tjänstefel, mutbrott eller trolöshet mot huvudman.

– Service- och tekniknämnden kommer att ta beslut om rapporten vid sitt sista sammanträde den 21 december, säger Daniel Lundberg som är direktör i service- och teknikförvaltningen. Det planerade mötet den 25 november har ställts in och detta ärende och övriga har flyttats fram till decembermötet.

Kontaktperson: Daniel Lundberg, förvaltningsdirektör, service- och teknikförvaltningen, tfn: 060-19 14 28 eller 070-299 26 18