SwitchCore AB

Ägare minskar innehav i SwitchCore

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:25 CET

Två av SwitchCores grundare och styrelseledamöter, Per Andersson och Christer Svensson, har informerat bolaget om att de av privatekonomiska skäl sålt 1.200.000 respektive 800.000 aktier. Båda grundarna har en fortsatt mycket positiv syn på bolagets utveckling och avser för närvarande inte genomföra någon ytterligare försäljning. Innehav efter försäljningen uppgår till 11.017.500 respektive 5.691.820 aktier, motsvarande 6,4 och 3,3 % av kapitalet. Aktierna har placerats hos svenska institutionella placerare.

Allmänt om verksamheten

SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag ca 75 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/