Eskilstuna kommun

Ägaren vill sätta fullt fokus på åtgärderna

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 14:17 CET

- Som ägare har vi nu fokus helt och hållet på att återupprätta förtroendet för Parken Zoo. När åtgärdsarbetet är genomfört kommer parken att vara väl genomlyst, och jag är övertygad om att vi kommer att få till en bra styrning av verksamheten och ett fortsatt bra erbjudande till alla besökare. Det menar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Vid presskonferensen på Parken Zoo i eftermiddags meddelade styrelsen att de ställer sina platser till förfogande.

- Det innebär att vi som ägare nu har ansvaret för Parken Zoos framtid, säger Jimmy Jansson som är nöjd med styrelsens krishantering.

- Styrelsen har hanterat krissituationen på ett utmärkt sätt genom att tillsätta den oberoende utredningen. I rådande läge har de bedömt att det är nödvändigt att ställa sina platser till förfogande som ett led i att återupprätta Parken Zoos förtroende, och det är ett beslut som jag har full respekt för.

En ny styrelse kommer att utses av Kommunfullmäktige.

- Jag vill att en ny styrelse ska tillsättas och målsättningen är att det arbetet ska vara slutfört under januari månad. Fram till dess vill jag att sittande styrelse fortsätter sitt påbörjade åtgärdsarbete med full kraft.

Jimmy Jansson menar att den genomlysning som gjorts av de oberoende utredarna är mycket bra, och visar tydligt vilka frågor som behöver prioriteras i åtgärdsarbetet.

- Det handlar dels om styrning när det gäller de administrativa frågorna, dels om styrning när det gäller djurparkens verksamhet och expansion.

- Jag har full tillförsikt att vi kommer klara av åtgärdsarbetet. Djurparken har en mycket engagerad och kunnig personal som sköter djuren på ett bra sätt. Mitt ansvar är att se till att Parken Zoo får en styrelse som har förmåga att lotsa parken genom krisen.

För mer information: Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande 073-950 61 75

Om - Eskilstuna kommun
Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.