Sagax

ÄGARFÖRÄNDRING I AB SAGAX (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 10:28 CET

Duco AB, ett bolag huvudsakligen ägt av grundarna av, tillika styrelseledamöterna i Sagax, David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell, har idag förvärvat 1 405 656 stamaktier i Sagax. Aktieförvärvet motsvarar 4,3 % av aktiekapitalet och 9,9 % av rösterna i Sagax. Duco äger sedan tidigare 119 566 stamaktier och 78 preferensaktier i Sagax. Efter dagens förvärv uppgår Ducos innehav i Sagax således till 1 525 222 stamaktier och 78 preferensaktier, motsvarande 4,7 % av kapitalet och 10,8 % av rösterna i bolaget efter full utspädning.


För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.


Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2009 till 875 000 kvadratmeter fördelat på 112 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2010 kl. 10.25.