Broström AB

Ägarförändring i Broström AB

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:18 CEST

En av Broströms större aktieägare, Siem Industrikapital AB (tidigare under firman Four Seasons Venture Capital AB) har sålt hela sitt aktieinnehav i Broström AB.

Köpare av de röststarka A-aktierna i Broström är Arvid Svensson Invest AB, Shipinvest Intressenter AB, familjen Per Dreijer (genom bolaget Lunaria AB) och Lennart Simonsson. Arvid Svensson Invest övertar också Siem Industrikapitals aktier i Shipinvest Intressenter AB, ett bolag vars enda uppgift är att äga och förvalta aktier i Broström.

Affären kommer inte att medföra budplikt för Arvid Svensson Invest AB, då detta bolag inträder i det nuvarande avtalet mellan A-aktieägarna endast om Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens eller avtalet förändras så att budplikt inte uppstår.

De av Siem Industrikapital direktägda B-aktierna har förvärvats av ett antal institutioner, varav merparten av Catella Kapitalförvaltning AB.

Aktuella ägarförändringar framgår av den bifogade sammanställningen.

Göteborg och Stockholm den 18 maj 2004

Shipinvest Intressenter AB (Lennart Simonsson, tfn 031 61 61 00)
Arvid Svensson Invest AB (Fredrik Svensson, tfn 021 10 50 00)
Lunaria AB (Anders Dreijer, tfn 031 61 61 00)
Catella Kapitalförvaltning AB (Ulf Strömsten, tfn 08 614 25 77)
Lennart Simonsson (tfn 031 61 61 00)
Siem Industrikapital AB (Hans Golteus, tfn 08 50 56 52 10)


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.