Ideon Science Park

Ägarförändringar; Castellum, Vasakronan och Wihlborgs driver det nya IDEON vidare

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 08:09 CEST

De tre ägarna till bolaget IDEON AB som ska bygga vidare på varumärket Ideon Science Park blir Wihlborgs, Castellum och Vasakronan. Intentionen att driva bolaget vidare enligt avtal med SUN ligger fast. Detta beslutades under ett möte mellan de kvarvarande delägarna under måndagen.

Anna Stenkil, regionchef Vasakronan.

– IDEON Science Park kommer att existera både som varumärke och som området IDEON och det vill vi tre vara med och driva samt utveckla, i samarbete med kommunen, regionen och universitetet.

Anders Jarl, VD Wihlborgs:

– Samarbetet under varumärket IDEON och IDEON Science Park syftar till att lyfta hela området till en internationellt attraktiv plats samt att förbereda för de forsknings- och utvecklingsintensiva intressen som vi redan nu känner av med nya inflyttningar som Volvo, Uniti och Schneider Electrics.

Ola Orsmark, Castellum:

– Vi är övertygade om att vi redan har påbörjat ett starkt och långsiktigt samarbete profilerat under ett gemensamt namn, vilket är ett koncept och en strategi vi tror alla tjänar på.

För mer information kontakta:

Anders Jarl, Wihlborgs 0733-71 17 10

Anna Stenkil, Vasakronan 0702-41 48 93

Ola Orsmark, Castellum 040-38 37 26


IDEON är ett 30-årigt varumärke som betecknat IDEON Science park och en hel del andra organisationer för att så småningom kommit att bli en plats där framstående innovationer skapas och spännande tillväxtbolag tar avstamp. Multinationella företag som Axis, Ericsson och Qlickview härstammar från IDEON. Flera av världens största innovationsbolag har utvecklingskontor eller samarbetsinvesteringar gjorda på området. I det nya samarbetet, där Wihlborgs, Vasakronan och Castellum tar ansvar för att utveckla sin del av helheten, och behåller samtidigt sin egen unika profil, branschnätverk och ägandestruktur. Området är en unik tillväxt- och kunskapsmiljö för utvecklings- och forskningsbolag i världsklass.