onetwocom AB

Ägarförändringar i Freetel

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 09:12 CEST

Tommy Jensen, VD för Freetel AB, styrelseledamot Kjell Bråthen och Edvin Austbö ökar sina respektive innehav i Freetel AB, som har gått samman med norska one2com AS.

Vid bolagsstämman den 30 juli 2003 beslutades om nyemission i Freetel AB. Den är nu registrerad vid Patent- och registreringsverket (PRV). Edvin Austbö har i emissionen tecknat och tilldelats 27.756.118 stycken aktier. Edvin Austbös totala innehav i Freetel uppgår därefter till 27.756.118 stycken aktier, vilket representerar 12,84 procent av kapitalet och 11,51 procent av rösterna. Tommy Jensen har genom sitt helägda bolag One Two Invest AS tecknat och tilldelats 14.133.397 stycken aktier i emissionen. Inklusive de aktier som One Two Invest AS har sedan tidigare, så uppgår det totala innehavet för Tommy Jensen därefter till 14.133.397 stycken aktier, vilket representerar 6,54 procent av kapitalet och 5,54 procent av rösterna. Kjell Bråthen har i emissionerna tecknat och tilldelats 26.569.028 stycken aktier. Tillsammans med de aktier som intressebolagen Epsilon AS och Sigma Invest AS har, så uppgår Kjell Bråthens samlade innehav i Freetel till 28.408.965 stycken aktier. Det motsvarar 13,14 procent av aktiekapitalet och 11,78 procent av rösterna. Freetel är under namnändring till one2com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Bråthen
Dölihagen 9E
2050 Jessheim
Norge

Edvin Austbö
PB 1673 VIKA
Oslo
Norge

Tommy Jensen
Stjerneveien 24
0779 Oslo
Norge

För mer information om Freetel, vänligen kontakta:
Peter Larsson, CFO Freetel
Tel. 08-556 96 543
peter.larsson@freetel.se

Om Freetel/one2com
Bolaget är Skandinaviens ledande värdeadderande distributör och leverantör av eftermarknadstjänster för mobiltelefoner och kringprodukter. Freetel gick samman med one2com i juni i år. Freetel och One2com har drygt 40 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Proforma uppgick intäkterna 2002 till cirka 251 Mkr. Aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka. För mer information gå in på www.freetel.se.