Proffice AB

Ägarförändringar i Proffice

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 08:56 CET

Enligt ett flaggningsmeddelande vill Christer Hägglund, Proffice ordförande samt huvudägare meddela att han idag avtalat att sälja en del av sina aktier i Proffice till riskkapitalbolaget Capman.

Den sålda posten motsvarar 2 000 000 A-aktier samt 1 000 000 B-aktier motsvarande sammanlagt 20,1 % *) av rösterna i Proffice samt 4,3 % av kapitalet.

Efter försäljningen innehar Christer Hägglund 11,1 % av kapitalet samt 24,6 % av rösterna.

– Proffice har haft en fantastisk utveckling och det är med stolthet jag ser vilket fint bolag det är idag, med en mycket stark och engagerad ledning och personal, säger Christer Hägglund.

– Bolaget står nu inför nästa steg i sin utveckling och jag har gjort bedömningen att detta är ett lämpligt tillfälle att dela huvudägaransvaret för bolaget, vilket jag haft sedan 1989, med en ägare som kan tillföra ytterligare engagemang och kompetens. Jag har därför valt att sälja en del av mina aktier till CapMan, som jag funnit vara seriösa och professionella ägare. Även efter försäljningen kommer jag att vara Proffice kapitalmässigt näst största ägare och jag ser med spänning fram mot att vara med och ta bolaget till nästa nivå, berättar Christer Hägglund.

– Proffice har mycket god potential för fortsatt tillväxt. Företaget är en ledare på sina marknader och är, med sin storlek, starka ledning och specialistfokus, väl positionerat att dra nytta av ökad penetration inom personaluthyrning. Vi ser fram emot att kunna delta i vidareutvecklingen av Proffice i samarbete med företagets styrelse, ledning och övriga stora ägare, säger Joakim Rubin, Senior Partner på CapMan.

Proffice erbjuder lösningar inom personaluthyrning, rekrytering samt karriär och utveckling i Norden. Proffice grundades 1960 och har omkring 12 000 anställda i cirka 100 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 4,3 miljarder kronor. Proffice AB är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm.

CapMan Public Market Fund investerar i noterade nordiska midcap-bolag. Fonden har som målsättning att applicera CapMans värdeskapande metoder i dess portföljbolag och strävar efter att åstadkomma långsiktigt värdeskapande genom aktivt ägande. Fonden har hitintills offentliggjort investeringar i Europas ledande köksföretag Nobia AB och i Intrum Justitia AB, Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering. Båda bolagen är noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm

För mer information kontakta
Christer Hägglund, Styrelseordförande Proffice AB, tel +46 8 787 17 00
Joakim Rubin, Senior Partner, CapMan Public Market, tel +46 70 558 42 78

*) Justerat för bolagets innehav av egna aktier

Informationen lämnades för offentliggörande 2009-12-15 klockan 07:30 (CET).