Previa

Ägarna till Uppsalahälsan har idag ingått avtal med AB Previa om överlåtelse av bolaget

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:15 CET

Uppsalahälsans kunder tillförs genom affären ytterligare kompetens och fler tjänster då bolaget blir en del av Previa

Previa är Sveriges ledande bolag inom företagshälsovård med en årsomsättning om drygt 800 MSEK och 1000 anställda. Uppsalahälsan är Uppsalas största företagshälsovårdsbolag med 20 MSEK i årsomsättning och 22 anställda. Bolaget har varit framgångsrikt och har många framstående kunder.

Uppsalahälsans kunder tillförs genom affären ytterligare kompetens och fler tjänster då bolaget blir en del av Previa. Vidare får kunderna möjlighet att nyttja övriga enheter i närområdet då Previa även bedriver verksamhet i Märsta och på Arlanda.

Uppsalahälsan och Previa Uppsala kommer att samordnas i ett distrikt med Uppsalahälsans VD Birgitta Blom som chef. Uppsalahälsan kommer även i fortsättningen att bedriva sin verksamhet under namnet Uppsalahälsan.

Jag är mycket glad för att Uppsalahälsan nu blir en del av Previa då vi tillförs såväl breddad kompetens, tjänsteutbud som möjlighet till nya kunder genom Previas avtal med rikskunder", säger Birgitta Blom, VD på Uppsalahälsan.

"Uppsalahälsan är ett mycket bra bolag och jag är väldigt glad över att vi fått möjlighet att genomföra förvärvet och att ägarna ser att Previa kan vidareutveckla den fina verksamhet de byggt upp i Uppsala", säger Hans Bergenheim, VD på Previa.

Uppsalahälsan övertas formellt den 2 april 2007.

För ytterligare information kontakta:
Hans Bergenheim, VD AB Previa
08-627 43 23, 0702 - 68 67 10
hans.bergenheim@previa.se
www.previa.se

Birgitta Blom, VD Uppsalahälsan AB
018-56 07 09, 0733 - 24 06 74
birgitta.blom@uppsalahalsan.se