Vindbruk Halland AB

Ägarskap till de lokala i stort vindkraftprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:41 CET

Där Vindbruk Halland AB´s primära roll är projektering och projektutveckling blir

Entreprenadbolagets primära roll att förverkliga projekten och driva hela

vindkraftsanläggningen på vägnar av de framtida ägarna till vindkraftsverken.

Stora delar av detta arbete handlar om infrastruktursarbeten och underhåll i kanske upp

emot 30 år där vindkraftverken skall producera förnybar energi.

Ägarkretsen blir likaväl som i Vindbruk Halland AB primärt på lokalt plan, men i detta fall av

resultatrika lokala entreprenörer som gemensamt ska bidra med att driva utvecklingen i

närområdet.

Ett professionellt företag

VD för bolaget blir Bertil Svederberg. Bertil Svederberg Gräv AB har genom de senaste åren

byggt upp stor kapacitet men också bred kompetens i samband med utbyggnaden av Gekås i

Ullared.

Bolagets styrka ska ligga i det lokala entreprenörskapet och det är därför också naturligt att

bolag som EPW Elektro Pro West med Claes Almgren från Fargared, Staffan Pehrson, Ätrans

Åkeri AB och Lennart Svensson, Svenssons Åkeri i Källsjö AB är med från början för att säkra

sin fortsatta expansion i samband med de kommande Vindkraftsbyggena under ledning av

Vindbruk Halland AB.

För mer information är ni välkomna att kontakta VD Anders Lundberg, Vindbruk Halland AB

på telefon nr: 070 356 21 21 eller

ajl@vindbrukhalland.se.

Vindbruk Halland AB bildades våren 2008 och utvecklar hela värdekedjan från projektutveckling till försäljning av grön el på lokalt ägda bolag.

 

Bolagets affärsidé är att som ett integrerat vindkraftbolag från egna landbaserade vindkraftverk.