ESBRI

Ägarskiftet som möjlighet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 13:44 CET

Familjeföretag är världens vanligaste företagsform. Företagen är stora och små, gamla och unga, lokala och globala, traditionella och entreprenöriella. Trots att de skiljer sig så mycket från varandra präglas de ändå av en särskild familjeägarlogik.

När man talar om familjeföretag är det ofta problemen som lyfts fram: knarriga patriarker som vägrar släppa fram den yngre generationen, maktkamper i samband med arvsskiften och inkompetenta ungar som fördärvar sina föräldrars livsverk. Men familjeföretagen rymmer också många styrkor.

Under denna föreläsning får vi lära oss mer om hur ägar- och ledarskiften kan skapa möjligheter i företagen. Oavsett om företaget säljs externt eller skiftas till nästa generation. Forskarna Kajsa Haag och Leif Melin (Internationella Handelshögskolan i Jönköping) samt Christine Tidåsen (Linnéuniversitetet) kommer bland annat diskutera följande frågor:

- Hur fungerar ägarskiften i Sverige och Europa, och hur ser policy ut i olika länder?
- Vilken utveckling sker när familjemedlemmar ur olika generationer arbetar tillsammans?
- Hur kan medarbetare, kunder och andra externa aktörer bidra till att revitalisera företaget?


Tid: Tisdag 19 februari 2013, 15.00-17.00

Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Alla Estradföreläsningar filmas och sänds live via Bambuser. I efterhand läggs de ut som webb-tv. För närvarande kan du se över 50 föreläsningar och en rad andra filmklipp på www.esbri.se/webb-tv

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se