Kalmar läns museum

Äggostformar

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 16:51 CEST

Äggost är en riktig festrätt och som sådan en variant av färskost vilken vanligen serverades som en sorts efterrätt. Den förekommer fortfarande som efterrätt. För att forma äggosten används särskilt dekorativa ostformar så kallade oststjärnor.Förr var det vanligt att mat av olika slag dekorerades och då framför allt i samband med fest och högtider. Ibland användes särskilda redskap och formar.De äldsta äggostformarna var gjorda av trä och kallas för äggostklampar, de var skurna i ett enda trästycke. Utförandet visar på stora variationer även om den påfallande ofta fick formen av en stjärna. Formens skurna mönster gjorde ett tydligt och dekorativt avtryck i den färdiga maträtten. Endast några få bevarade äggostklampar kan dateras till 1600-talet även om äggost som rätt var känd redan på 1500-talet. Äggosten har haft sin största utbredning i norra Götaland och södra Svealand.Förutom av trä kan äggostformar vara gjorda av keramik och vid sekelskiftet 1800 började formar av plåt komma i bruk. De blev vanligare allt eftersom bleckvaror ökade i användning. Äggostformar av plåt har perforerad mönstring i botten och ofta en yttre form som ansluter väl till de äldre ostklamparnas traditionella stjärnmönster.

Föremål som visas i utställningen:

Äggostklamp av trä, i form av ett hjärta och äggostform av järnplåt, båda har brukats på Öland i Glömminge socken, klampen i Ryd och plåtformen i Glömminge by.Webutställning:
http://www.kalmarlansmuseum.se/site/utstallning/uts_foremal.asp


För mer info: Birgit Körge, tel 0480 - 45 13 57
birgit.korge@kalmarlansmuseum.se