IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Äldre arbetar längre med riktade skattelättnader

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 08:00 CEST

Ett högre jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för personer över 65 år ökade sysselsättningen under året närmast efter 65-årsdagen.

Ökad sysselsättning efter 65-årsdagen

Den 1 januari 2007 infördes två riktade skattelättnader för personer över 65 år: ett mer generöst jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Rapporten finner att det bidragit till ökad sysselsättning i målgruppen. Bland dem som hade en arbetsinkomst några år tidigare ökade sysselsättningen med 1,5 procent­enheter året närmast efter 65-årsdagen. Det innebär en sysselsätt­ningsökning med ungefär 5 procent i gruppen.

Männen påverkas mest

Männen arbetade mer, men det finns inte några effekter för kvinnor i allmänhet.

– Varför det är så vet jag inte. De jag studerar är födda 1935–1944 och flera saker kan påverka deras arbetsutbud, t.ex. rätten till pension eller att man arbetar i sektorer med olika starka normer kring pensionering, säger Lisa Laun. 

Särskilt stora är effekterna för egenföretagare. Både manliga och kvinnliga egenföretagare ökade sin sysselsättning, bland männen steg den med 5,5 procentenheter jämfört med 2,1 procentenheter bland de anställda.

Låg självfinansieringsgrad

Staten både vinner och förlorar på reformen: ökade skatteintäkter från dem som fortsatte att arbeta till följd av reformen och minskade skatteintäkter för dem som skulle ha arbetat ändå. Även om det finns stor osäkerhet i beräkningen ger en sådan analys en självfinansieringsgrad på ca 13 procent.

Hur är analysen gjord?

Rapportförfattaren utnyttjar att skattelättnaderna gällde för personer som hade fyllt 65 år vid årets ingång. De som fyllde 65 år strax före eller strax efter årsskiftet fick olika skattesatser på arbetsinkomster vid ungefär samma ålder. I analysen jämförs skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan personer som fyllde 65 år i november eller december och personer som fyllde 65 år i januari eller februari. Detta görs både före och efter år 2007. I urvalsgruppen ingår personer som fyllde 65 år runt årsskiftena 2001–2009 och hade en beskattningsbar inkomst tre till fem år tidigare.

Kontaktinformation

Rapport 2012:16 Om förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre är skriven av Lisa Laun. Rapporten är en sammanfattning av Working paper 2012:18. Vill du veta mer kontakta Lisa Laun på 018-471 60 56, lisa.laun@ifau.uu.se.

IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi stödjer och genomför vetenskapliga utvärderingar inom arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik.

Vi sprider våra resultat genom vår webbplats, publikationer, twitter, kurser och konferenser.

Välkomna att höra av er.