Äldre i Centrum

Äldre i Centrum 1/06 Läkemedel - varför?

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 17:00 CET

Äldre människors mediciner kan vara svåra att överskåda. Framför allt för de personer som bor hemma.

Äldre människor är mer känsliga för läkemedel. Rapporter visar också att inläggning på sjukhus orsakad av biverkningar från läkemedel inte är alldeles ovanligt. Tvärtom är det en vanlig och kostsam orsak.

Den åldrande kroppen förändras och blir mer ömtålig. Förändringarna påverkar hur länge medicinen finns vkar i kroppen och hur känsliga vi är för läkemedlets effekter.

Det här är välkänd kunskap. Eller borde vara! Men fortfarande skrivs det ut för många och alltför ofta helt fel läkemedel till äldre människor.

www.aldreicentrum.se