Äldre i Centrum

Äldre i Centrum 3/08 Valfrihet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 17:00 CEST

Valfrihet inom äldrevård och äldreomsorg innebär att den äldre personen ska kunna välja. Men för att kunna välja behöver man veta hur det fungerar på olika äldreboenden och hur olika hemtjänstgrupper arbetar.

– Socialstyrelsens Äldreguide kan vara en utgångspunkt, men äldre och anhöriga måste gå vidare och själva ta reda på hur det fungerar på ett äldreboende, framhåller Christer Neleryd, chef för Socialstyrelsens Äldreenhet.

– Ännu saknas mått för socialt innehåll, som bemötande och välbefinnande. Det finns inga metoder för att mäta resultat och det finns för lite forskning om effekterna av olika arbetsmetoder. konstaterar han.

En genomgång av upphandlingar, som Nutek låtit göra, visar att kommunerna haft många svårigheter att förklara vad de menar med kvalitet i äldreomsorgen.

Det är också stora variationer i uppföljningen. Solna är en av få kommuner som har en genomtänkt uppföljning av avtalen. Nästa år ska resultatet av uppföljningen börja läggas ut på kommunens hemsida.

Nacka har en katalog där alla anordnare presenteras. Umeå har tagit fram informationstidningen "Hallå senior!" till alla som är 65 år och äldre.

Kommunernas hemsidor och skriftliga information har mycket skiftande karaktär påpekar Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF i sitt remissvar på Lagen om valfrihetssystem (LOV). SPRF befarar att redan arbetstyngda biståndshandläggare får ansvar för informationen.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och f d vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson sin syn på valfrihet.

www.aldreicentrum.se