Linköpings kommun

Äldre i Linköping mest nöjda med kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 13:38 CET

De äldre med hemtjänst och i äldreboenden i Linköping tillhör de mest nöjda i hela landet. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning, som genomförs i hela riket. 86 procent i Linköping är mycket nöjda eller nöjda med sin hemtjänst. För särskilt boende är 80 procent nöjda eller mycket nöjda.

Siffrorna för hela riket är 85 procent för hemtjänst och 77 procent för särskilt boende. Nöjdheten är alltså högre i Linköping.

En stor majoritet i Linköping, totalt 93 procent av de svarande, upplever att de alltid eller oftast blir bemötta på ett bra sätt. Totalt 82 procent av de svarande upplever att de känner mycket eller ganska
trygga med att bo på sitt äldreboende och totalt 84 procent känner ett förtroende för alla, eller för flertalet, i personalen. En majoritet upplever att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett mycket bra eller bra sätt (sammanslaget 85 procent).

Undersökningen visar att en majoritet (70 procent) av brukarna fick plats på det äldreboende som de ville bo på.

Några resultat behöver analyseras vidare. Det gäller till exempel att endast 49 procent av brukarna upplever att de har fått välja vilken utförare som ska utföra hemtjänsten, att endast 62 procent vet vart man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål och att endast 63 procent anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

I Linköpings kommun omfattar undersökningen 299 personer med hemtjänst och 257 personer som bor i särskilt boende. Svarsfrekvensen för Linköpings kommun är 74 respektive 60 procent.

Socialstyrelsen genomförde sin nationella undersökning för fjärde gången. Resultatet stämmer väl överens med resultatet i kommunens egen brukarundersökning som genomfördes under hösten 2012.

– I jämförelse med tio andra jämförbara städer har Linköping återtagit förstaplatsen när det gäller brukarnas nöjdhet i Socialstyrelsens mätning, säger äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD). 2010 var vi på första plats. 2011 hamnade Linköping på fjärde plats och var fortfarande
över snittet för dessa elva städer.

– 2012 är vi på nytt uppe på förstaplatsen. Sammanfattningsvis kan vi säga att Linköping har den mest kostnadseffektiva verksamheten bland dessa städer. Vi ligger också riktigt bra om vi jämför oss
med alla kommuner i landet.


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.