Stockholms Läns Landsting

Äldre kvinnor diskrimineras vid gyn-kontroller (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 16:52 CEST

Gynekologisk screening, test av cancer i livmoderhalsen, erbjuds kvinnor i åldrarna 23-60 år. Varje kvinna kallas till dessa regelbundna hälsokontroller var tredje år och patientavgiften är då 140 kronor. Det är barnmorskor som utför kontrollerna. Folkpartiets oppositionslandstingsråd, Birgitta Rydberg konstaterar nu att kvinnor som är äldre än 60 år diskrimineras. De får betala upp till 700 kr för att undersöka om de har cancer. Risken för cancer i äggstockar och i livmodern ökar i den åldern.

- Om en kvinna som fyllt 60 år och inte längre kallas till kontroller känner oro att hon har cancer och undersöker sig betraktas detta som hälsokontroll och inte som sjukvård. Det kan då kosta upp till 700 kronor. Jag anser att detta borde betraktas som sjukvård. Det är svårt för den enskilda kvinnan att skilja på oro och sjukdom, menar Rydberg.

- Jag har till dagens landstingsfullmäktige begärt besked av ansvarigt landstingsråd om majoriteten tycker det är rimligt att äldre kvinnor diskrimineras på detta sätt. Får vi inget besked idag att detta ska ändras kommer folkpartiet att väcka en motion i frågan, avslutar Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54