Cancerfonden

Äldre kvinnor försummas i bröstcancervården

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2009 08:30 CEST

Bröstcancerdrabbade kvinnor över 65 år får sämre vård än yngre och dödligheten bland de äldsta i gruppen ökar - ett resultat av underbehandling och okunskap inom vården. Cancerfonden kräver förändringar så att äldre kvinnor får rätt behandling i tid.

Bröstcancervården i Sverige präglas av åldersdiskriminering. Kvinnor över 65 år erbjuds mer sällan strålbehandling, cytostatikabehandling och bröstbevarande kirurgi. Förklaringen beror inte på skillnader i tumörer, snarare på bristen på relevant kunskap.

- Dessa orättvisor är oacceptabla. Alla människor har rätt till en likvärdig vård, oavsett ålder, säger Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare.

Många vet inte att äldre kvinnor klarar av en behandling även i hög ålder. Äldre kvinnor med gott allmäntillstånd klarar både cytostatika och strålbehandling nästan lika bra som yngre. En svensk studie visar att 86 procent av kvinnor i åldern 50-69 år överlever sin bröstcancer, men bara 64 procent av kvinnor i åldern 75-79 år. Om de äldre patienterna behandlats på samma sätt som de yngre hade 34 procent fler överlevt, visar resultaten.

- Bakom dessa siffror finns människor av kött och blod. Det handlar om någons mamma, mormor, farmor, fru eller sambo som inte får samma chans till bot, säger Ursula Tengelin.

Trots att nästan hälften av alla bröstcancerpatienter är över 65 år, utgör de endast 9 procent av dem som deltar i kliniska studier. Det betyder att hälften av alla drabbade får en behandling som inte är utprövad för dem.

- Människor har inte ett bäst före-datum. Äldre personer ska inte behöva dö av cancer i onödan, säger Ursula Tengelin. Cancerfonden kräver därför:

1. Kvinnor över 65 år måste inkluderas i kliniska studier. Forskningen måste ta hänsyn till att hälften av dem som drabbas av bröstcancer är över 65 år. Det behövs dessutom speciella studier med fokus på kvinnor över 65 år.

2. Bort med övre åldersgränser vid val av behandling. Övre åldersgränser är nyligen borttagna men lever kvar i praxis. Det är ovärdigt av ett välfärdssamhälle att godtyckligt bestämma vilka cancerpatienter som förtjänar vård och vilka som får vara utan, i synnerhet med ett så trubbigt instrument som ett bäst-före-datum på människolivet. Bedöm varje kvinnlig individ unikt - oavsett ålder.

3. Bröstbevarande kirurgi bör erbjudas som förstahandsalternativ även för äldre kvinnor. Känslan av att få sin kropp återställd så gott det går, upphör inte vid någon kronologisk brytpunkt.

Se bifogad bilaga för regional statistik.

För ytterligare information, kontakta:

Rebecka Blomberg, pressansvarig Cancerfonden. Tfn 08-677 10 38, 0768-14 74 38 eller e-post rebecka.blomberg@cancerfonden.se

Maria Prigorowsky, samhällskontakter Cancerfonden. Tfn 08-677 10 87, 0768-14 74 87 eller e-post maria.prigorowsky@cancerfonden.se