Socialdepartementet

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson besöker Linköping

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 08:50 CETÄldre- och folkhälsominister Maria Larsson besöker Linköping onsdagen den 9 december.  På förmiddagen inviger hon 36 nya lägenheter vid ett äldreboende. På eftermiddagen har hon en länsdialog om ANDT-frågor, dvs. om det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet.

Boendet är ett särskilt boende med heldygnsomsorg som drivs av Berzelii vård och omsorg. Äldreboendet består av 36 lägenheter i tre grupper om 12 vardera. Utöver vanliga krav uppfylls en del särskilda kvalitetskrav som promenader fem dagar i veckan för den som vill.

Med vid länsdialogen är bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer. De som bjudits in att delta ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån Linköpings perspektiv.

Medierna inbjuds att närvara vid invigningen kl.10.30, samt att ställa frågor efter länsdialogen, kl.16.00.


Tid och plats:
Tid:    Onsdagen den 9 december kl.10.30 och 16.00.
Plats:  Äldreboende: Valthornsgatan 1, Linköping.
Länsdialog:     Collegium Konferens & Restaurang,       Teknikringen 7, Linköping


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65