Nyköpings kommun

Äldre- och handikappnämnden: Samma villkor för kvinnor och män som behöver hjälp

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:17 CET

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska känna att de får insatser från Nyköpings kommun på samma villkor oavsett om de är kvinnor eller män.
För att detta ska fungera ännu bättre har Äldre- och handikappnämnden i Nyköpings kommun fått 450 000 kronor i stimulansmedel från organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL). Medlen för Hållbar jämställdhet ska användas till att öka kunskapen om jämställdhet hos personal hos interna och externa utförare.
- Målet är att servicen till brukarna ska hålla samma höga kvalitet oavsett kön, säger Anne-Marie Wigertz, ordförande i Äldre- och handikappnämnden. Både kvinnor och män, såväl brukare som personal, ska uppleva omsorgen och arbetsinsatserna som likvärdiga och jämställda. Nämndens resurser ska fördelas så att de svarar lika väl mot kvinnors som mäns behov.

Pengarna kommer bland annat att användas till utbildningsdagar om
- svensk jämställdhetspolitik
- genuskunskap
- metoder för analyser
- jämställdhetsintegrering.

Gemensam baskunskap är nödvändig för att förändringsarbetet ska få genomslag i den dagliga verksamheten. Utbildningens syfte är också att ge personal, handläggare och chefer bättre förmåga att se könsrelaterade skillnader i handläggning och vård. Jämställdhetsperspektivet ska tas med i befintliga och nya riktlinjer genom politiska beslut i nämnden. Medarbetarna ska sedan ta fram rutiner för att säkerställa jämställda verksamheter.
För mer information om Äldre- och handikappnämndens jämställdhetssatsning kontakta
Anne-Marie Wigertz, ordf i Äldre- och handikappnämnden 073 - 662 20 03
eller Birgitta Lundström, nämndansvarig tjänsteman, 0155 - 24 80 80.