Landstinget i Jönköpings län

Äldre och läkemedel

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:43 CEST

Kan läkemedelsbehandling av äldre göra mer skada än nytta? Det är en av de frågor som ställs på seminariet Äldre och läkemedel onsdag 22 april 2009.

Ett 90-tal läkare och sjuksköterskor har anmält sig till seminariet som Landstingets läkemedelskommitté och landstingsrevisionen arrangerar.
Seminariet ska belysa läkemedelsbehandling hos äldre och de faktorer som är viktiga att ta hänsyn till - till exempel att äldre i genomsnitt använder flera läkemedel, att de har en ökad känslighet för läkemedel och att vissa läkemedel till äldre bör undvikas.

Välkomna!

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av dagen.
Tid: Onsdag 22 april 2009 klockan 9.30-16.
Plats: Jönköpings Hotell & Konferens

Det finns möjligheter att intervjua föreläsarna och läkemedelskommitténs ordförande Sören Hansen under dagen, till exempel vid lunchen 12.30-13.30.

Konsekvenser av felmedicinering

Yngve Gustafson, professor och överläkare, Norrlands universitetssjukhus, inleder dagen. Han har kallat den gamla patienten för vårdens största utmaning.
Yngve Gustafsson är bland annat känd från Uppdrag granskning om Gulli Johansson, som vaknade upp ur sin "demens" efter elva års felmedicinering när hon var så sjuk att hon inte längre kunde ta sin medicin mot epilepsi.

Björn Westerlind, överläkare vid geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, talar om aktuella frågor och problem inom området läkemedel och äldre i Jönköpings län.

Dessutom presenteras landstingsrevisionens färska granskning "Akuta inläggningar av äldre över 75 år orsakade av läkemedelsrelaterade problem".

Program:

Kaffe serveras från klockan 9.

  • 9.30-12.30: Läkemedelsbehandling av äldre - mer skada än nytta?
    Yngve Gustafson, professor och överläkare, Norrlands Universitetssjukhus
  • 12.30-13.30: Lunch
  • 13.30-14.30: Aktuella frågor och problem inom området läkemedel och äldre i Jönköpings län.
    Björn Westerlind, överläkare, geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov
  • 14.30-15: Akuta inläggningar av äldre över 75 år orsakade av läkemedelsrelaterade problem - presentation av Landstingsrevisionens nyligen genomförda granskning
  • 15-16: Avslutande diskussion.

Kontakt

Kontakta Lars Abrahamsson, läkemedelskommitténs sekreterare, 036-32 42 26 om du vill veta mer inför seminariet.