Universitets- och högskolerådet

Äldre svenska studenter väljer bort utlandsstudier

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 10:47 CET

Europeiska kommissionen och regeringen vill att 20 procent av de studenter i Europa som tar examen 2020 ska ha studerat eller praktiserat utomlands under sin studietid. Sverige är inte där ännu – i dagsläget når vi 14 procent. Att försöka undanröja eller i alla fall minska hinder för mobilitet är därför viktigt. Det är de yngre studenterna som har planer på att studera utomlands. Studenter över 30 år har tappat reslusten – bara en av tio vill studera utomlands.

– Svenska studenter anger framför allt separation från anhöriga och finansiering som hinder för att studera eller praktisera utomlands, säger Erica Finnerman, utredare på Universitets- och högskolerådet.

Medelåldern på svenska studenter är högre jämfört med övriga Europa och många har både stadgat sig och skaffat barn. Dessa studenter har i allmänhet svårare att bryta upp från vardagen och åka utomlands för studier jämfört med obundna 20-åringar.

Finansieringen är det näst största hindret för många svenska studenter, trots att de har bättre ekonomiska förutsättningar jämfört med övriga studenter i Europa. Svenska studenter kan använda sig av studiemedel från CSN för utlandsstudier, medan studen­ter från till exempel Ryssland, Ukraina, Schweiz och Italien måste förlita sig på stöd från anhöriga i högre utsträckning.

De länder som svenska studenter helst vill studera i är USA, Storbritannien och Frankrike. Ghana, Irland, Danmark och Finland hamnar i mittfältet på topplistan.

Närmare hälften av de som studerat utomlands har gjort det på kandidatnivå, medan tio procent har studerat på masternivå. Över hälften kunde tillgodoräkna sig alla poäng de tagit utomlands i sin svenska utbildning.

Bakgrund                                                                    

Sverige är medlem i Bolognasamarbetet där 47 europeiska länder arbetar för att samordna utbildnings- och examensstrukturen i Europa för att främja mobiliteten bland studenter.

För att belysa svenska studenters mobilitet har UHR gjort en fjärde analys av den paneuropeiska studentunder­sökningen Eurostudent V, byggt på enkätsvar från 5 000 studenter i Sverige registrerade läsåret 2012/2013.

Kontakt

Utredare
Erica Finnerman
010-470 03 65

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 250 anställda.