Lunds universitet

Äldre-tema på årets Forskningens Dag

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 12:10 CEST

Hur ska det gå med de äldres hälsa och ekonomi i framtiden? De frågorna står i fokus för årets Forskningens Dag, Lunds universitets populärvetenskapliga dag som ordnas i samarbete med Region Skåne. Forskningens Dag äger rum på Universitetssjukhuset MAS den 2 november och Universitetssjukhuset i Lund den 3 november.

Forskningens Dag erbjuder en rad föreläsningar samt en utställning som i text och bild berättar om olika forskningsfrågor med anknytning till temat äldre och åldrande. Föreläsningarna handlar om både kropp och själ, medicin och ekonomi.
Två av föreläsarna, Sölve Elmståhl och Ingalill Rahm Hallberg, är ledare för den stora äldrestudien GÅS (Gott Åldrande i Skåne). Sölve Elmståhl berättar om vad forskarna hittills funnit i GÅS-studien, och diskuterar också sambandet mellan högt eller lågt blodtryck och risken för framtida hjärnsjukdomar. Ingalill Rahm Hallberg ger siffror som understryker de anhörigas viktiga roll, och som också visar hur sjukvårdskonsumtionen skiljer sig mellan äldre som bor kvar hemma och äldre i särskilt boende. Trots att de senare är sjukare visar de sig ha färre läkarbesök och färre specialistkontakter, ett faktum som kan tolkas på olika sätt.
Bland de andra föreläsarna är Jan Lexell som talar om vikten av styrketräning även för 80-åringar, Susanne Iwarsson som redogör för vanliga men egentligen lätt förebyggda problem i boendemiljön, och Björn Lindgren som tar upp den hälsoekonomiska utmaningen med en åldrande befolkning. Utställningen berättar därutöver om fallolyckor och hur de kan förebyggas, om transplantationer med ”alternativa” njurar, om en nyupptäckt funktionsstörning i örat som kan leda till balansproblem, och mycket mer.

Forskningens Dag börjar kl 14 båda dagarna och avslutas kl 17 i Malmö med utdelningen av pris till en yngre framgångsrik forskare vid Universitetssjukhuset MAS. Pristagaren, hjärtforskaren Stefan Jovinge kommer att hålla en kort föreläsning.
I Lund följs Forskningens Dag av utdelningen av Eric K Fernströms Nordiska pris samt priser till yngre forskare från alla landets medicinska fakulteter. Mottagaren av det nordiska priset, vaccinforskaren Jan Holmgren från Göteborg, kommer efter prisutdelningen att ge en kort föreläsning.

Mer information Monica Vikingsson, tel 046-17 20 95, fernstrom@medfak.lu.se

http://www.medfak.lu.se/forskningens_dag