Vårdförbundet

Äldreboende i Västerås får pris för kvalitetsarbete som utgår från de äldre

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:25 CEST

Idag mottar Södergårdens äldreboende i Västerås BraVås hedersutmärkelse för sitt kvalitetsarbete i äldrevården.

Idag håller föreningen BraVå sitt årsmöte i Stockholm och då kommer fem personer från äldreboendet Södergården i Västerås att närvara för att ta emot priset. Motiveringen till att Södergårdens äldreboende får BraVås hedersutmärkelse lyder:

”Deras beskrivning av hur de arbetat med kvalitetsförbättringar visar på systematik, engagemang och spännande arbetsmetoder. Allt med utgångspunkten att den boende ska få ett så kvalitativt omhändertagande och bemötande som möjligt.”

På Södergårdens äldreboende arbetar de löpande med kvalitetsfrågor, utifrån enhetens mål och de boendes behov. Var tredje vecka träffas de tio kvalitetsombuden i 90 minuter för att diskutera arbetssätt och rutiner. Inför träffarna har samtliga diskuterat frågorna med övriga medarbetare och meningen är att alla ska vara delaktiga i framtagandet av nya rutiner. Varje medarbetare är skyldig att ta del av – och följa – de rutiner som finns, och som samlas i en pärm kallad ”Södergårdens omvårdnadsrutiner”.

Södergården valde BraVås kvalitetskrav för att de ”täcker många viktiga områden för vårdtagaren, alltså våra boende”.


BraVå innehåller 18 kvalitetskriterier för att säkra bra vård för äldre. Detta verktyg kan användas av såväl personal och närstående som kommuner och landsting. Föreningen BraVås syfte är att verka för bättre vård, rehabilitering och omsorg av äldre.

Initiativet till föreningen BraVå togs av Vårdförbundet, idag har föreningen 17 medlemmar: Akademikerförbundet SSR, Audionomerna, Carema Äldreomsorg AB, Dietisternas Riksförbund, Föreningen Blomsterfonden, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Leg Sjukgymnasters Riksförbund, Pensionärernas Riksorganisation, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Svenska Kommunal-Pensionärernas Förbund, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Pensionärsförbund, Sveriges Tandhygienistförening, Vårdförbundet


Kommentarer: Lisbeth Löpare Johansson, ordförande i BraVå och vice ordförande för Vårdförbundet: 070-567 44 66

Mer information: Björn Sundin (pressansvarig/förbundssekreterare på Vårdförbundet): 070-373 18 50

Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre.


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se