Nyköpings kommun

Äldreboenden på entreprenad

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:03 CEST

Äldre - och handikappnämnden har nu beslutat att äldreboendena Labro Backe, S:t Anna och Björkgården ska läggas ut på entreprenad från maj 2009. Upphandlingen beräknas starta i november 2008.

Entreprenadupphandlingen av äldreboendena är ett led i det politiska arbetet
med att öka antalet utförare inom vård och omsorg.
- Vi vill använda konkurrens som ett verktyg för att nå så hög effektivitet och så god kvalitet som möjligt, säger Anne-Marie Wigertz som är ordförande i Äldre- och handikappnämnden Det blir en positiv konkurrens där fler utförare sporrar varandra att höja kvalitén på tjänsten. En önskan på sikt är att fler aktörer ska innebära profilering och fler inriktningar på boendena.

I dag finns 14 äldre- och demensboenden i Nyköpings kommun. Ett av dessa är privat och 13 drivs av kommunen. Labro Backe, S:t Anna och Björkgården har valts att ingå i upphandlingen eftersom ett är litet, ett är medelstort, ett ligger på landsbygden och ett i stan. I dagsläget är underlaget för upphandlingen inte klart d v s de krav som kommunen kommer att ställa på de företag som inbjuds till upphandlingen. I november väntas underlaget vara klart och entreprenadupphandlingen kan börja.

Kommunen behåller övergripande ansvar
Boendena kommer att drivas på entreprenad av de företag som vinner upphandlingen. Kommunen har fortfarande det övergripande ansvaret och entreprenören driver verksamheten på uppdrag från kommunen. Fritt val inom äldreboende planeras inte i dagsläget eftersom det kräver en "buffert" av tomma lägenheter. Brukarnas rätt att önska boende i samband med att insatsen
beviljas kvarstår.

Totalt berörs cirka 100 brukare och drygt 100 personal från kommunen. För brukarna innebär det inga praktiska förändringar. De behåller sin lägenhet och avgifterna fortsätter att gälla som idag. Personalen kommer att erbjudas likvärdig anställning på de företag som tar över driften.
Precis som för hemtjänsten förutsätts att personalen följer med verksamheten till entreprenören.
De brukare som bor på boendena har fått brev om förändringarna. Berörd personal har fått muntlig information i samband med beslutet.

Har du frågor? Välkommen att kontakta;
Anne-Marie Wigertz, ordförande Äldre- och handikappnämnden,
Nyköpings kommun, tfn 0155 - 24 85 40