Svenskt Demenscentrum

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 07:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Hur ser villkoren ut för dagens äldre? Vilka utmaningar kommer framtidens vård att ställas inför och finns det några lösningar? En demensvård utan tvång, är det möjligt? Vad är livskvalitet på äldre dar och vilken roll spelar kultur?

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum med flera seminariet Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning. Seminariet samlar ledande äldreforskare, yrkesverksamma inom vård och omsorg och ansvariga politiker, däribland äldreminister Åsa Regnér.

Några programpunkter:

  • Åldrandet och äldrevården – dagens och morgondagens utmaningar
  • Språket – en väg till integration, arbete och god omsorg
  • Silviahemscertifiering – kompetens behövs på alla nivåer
  • Hur bygger vi ett demensvänligt samhälle?

Tid: Tisdag 5 juli, kl. 12.30–17.00
Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Visby
Arrangörer: Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samverkan med Demensförbundet, 1,6-­ & 2,6­miljonerklubben, Migrationsskolan, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och före­ningen Vård­- och omsorgscollege.

Välkommen!

Ladda ned hela programmet » (pdf, 3 sid)