Kristdemokraterna, KD

Äldreombudsmannens årsrapport: Dags för en äldrepolitik som ser till hela människan

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 16:09 CEST

Kristdemokraterna i Stadshuset
Stockholm 27 april 2006

– Vänsterkartellen i Stockholm har byggt en äldreomsorg som inte ser till hela människan. Det säger Ewa Samuelsson, kristdemokraternas gruppledare och vice ordförande i Stockholms äldreberedning, i en kommentar till äldreombudsmannens årsrapport som presenteras idag.

På punkt efter punkt visar de synpunkter som inkommit till äldreombudsmannen under 2005 på behovet av en ny och kristdemokratisk
äldrepolitik:


1. Slopa stadsdelsarresten

Äldreombudsmannens årsrapport påpekar:
Äldre har nekats plats till servicehus eller vård- och omsorgsboende i annan stadsdel.

Kristdemokraterna kräver:
Slopa stadsdelsarresten. Låt äldre välja boende i hela staden. Om man fått biståndsbedömd plats och önskar ett särskilt äldreboende bör man kunna ställa sig i kö om det inte finns plats för närvarande.


2. Bättre stöd till anhöriga

Äldreombudsmannens årsrapport påpekar:
Anhörigvårdare framför en önskan om ett mer individanpassat stöd och flexiblare former för avlastning.

Kristdemokraterna kräver:
Kd arbetar sedan länge för ett flexiblare stöd till hela familjen, inte bara till den som har stort omsorgsbehov. Anhörigas insatser måste uppmuntras och stödjas


3. Värdighetsgaranti för meningsfull vardag

Äldreombudsmannens årsrapport påpekar:
Stimulans och mening saknas i vardagen. Äldre upplever att tillvaron är tråkig.

Kristdemokraterna kräver:
Att bli äldre får inte vara en fråga om att undvika lårbensbrott i väntan på döden. Kristdemokraterna vill införa en värdighetsgaranti som ger tydliga besked om vad man kan kräva av exempelvis kulturella aktiviteter, gemenskapslokaler och att få komma ut i friska luften.

4. Måltidsgemenskap

Äldreombudsmannens årsrapport påpekar:
Äldre vill bo i gemenskap med andra och kunna äta tillsammans med andra. Omvandlingen av servicehus har många haft frågor omkring.

Kristdemokraterna kräver:
Servicehusen ska finnas kvar. Omvandlingen stoppades alldeles för sent och många har hamnat i kläm av en okänslig politik. Nu gäller det att rusta upp och återskapa gemenskapslokaler som vänsterkartellen avvecklat. För äldre som bor hemma är det också viktigt att försöka hitta olika vägar till gemenskap, exempelvis matlag där man äter tillsammans.


5. Bättre information – inrätta Äldreomsorgen Direkt

Äldreombudsmannens årsrapport påpekar:
Behovet av lättillgänglig och begriplig information är stort både skriftlig och muntlig.

Kristdemokraterna kräver:
Inrätta Äldreomsorgen Direkt, ett telefonnummer dit man kan vända sig utan att bollas mellan olika huvudmän, utförare och call center. Av Äldreomsorgen Direkt kan man få hjälp och behöver inte bry sig om det är kommunen eller landstinget som har ansvaret.

För mer information:

Ewa Samuelssson (kd)
Gruppledare (kd)
Stockholms stad
mobil. 070-472 99 07

Patric Rylander (kd)
pressansvarig
tel. 08-508 299 15
mobil. 070-472 99 15