Botkyrka kommun

Äldreomsorg på finska? Stor undersökning i Botkyrka kommun

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 09:06 CEST

Finsktalande personal i hemtjänsten och bastu på äldreboendet? Nu kartlägger Botkyrka kommun hur den finsktalande befolkningen vill ha sin äldreomsorg i framtiden.

Undersökningen, som vänder sig till alla finsktalande botkyrkabor i pensionsåldern, väntas ge svar på vilka satsningar kommunen ska göra inom äldreomsorgen framöver.

– Vi vill ta reda på hur vi ska tillmötesgå den finsktalande befolkningens behov på bästa sätt. Det kan handla om att vi kan behöva rekrytera mer finsktalande personal, eller att vi behöver planera för fler finska omsorgsavdelningar där finsk kultur och språk tas till vara, säger Anne Saaristo förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Ett antal djupintervjuer kommer att göras, och 23 oktober – 18 november går kommunen ut med en enkät via postutskick och på webbplatsen botkyrka.se.

– Vi kommer att ställa frågor som: Om du var i behov av äldreomsorg, skulle du vilja ha den på finska? Skulle du vara intresserad av ett finskt äldreboende? Hur ska ”ett finskt äldreboende” vara? Vi vill ge finsktalande möjlighet att vara delaktiga i utformningen av omsorgen i Botkyrka, säger Tiina Rantanen utredare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Botkyrka är en de utvalda kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att värna finskt språk och kultur. Bland annat ska kommunen kunna ge omsorg på finska.

Kontakt:

Tiina Rantanen, utredare vård- och omsorgsförvaltningen,
telefon: 072- 560 26 30
e-post: tiina.rantanen@botkyrka.se  

Sofia Karlsson,kommunikatör vård- och omsorgsförvaltningen
telefon: 076-115 00 59
e-post: sofia.karlsson@botkyrka.se

 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 84 700 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se