Stockholms stad

Äldreomsorgen på Södermalm tog hem ett pris och ett hedersomnämnande vid årets Kvalitetsutmärkelse

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 13:17 CET

Vid årets Kvalitetsutmärkelse tog äldreomsorgen på Södermalm hem ett pris och ett hedersomnämnande. I klassen äldreomsorg vann Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB, och Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende, Södermalms stadsdelsförvaltning, fick ett hedersutnämnande.

− De finns många verksamheter inom äldreomsorgen i stadsdelsområdet som gör ett fantastiskt jobb. Att vi fick ett pris och ett hedersomnämnande i år är ett bevis på detta, säger Patric Rylander, chef för äldreomsorgsavdelningen på Södermalm.

− De är verkligen värda priserna och vi gläds med dem. Våra brukarundersökningar bekräftar att dessa verksamheter har hög kvalitet, säger tf. stadsdelsdirektör Lisa Kinnari.

− Det är jätteroligt att verksamheternas utvecklingsarbete har gett resultat. En verklig laginsats. Och en bra omsorg om de äldre är en av stadsdelens viktigaste uppgifter, säger nämndordförande Anders Göransson (S.

Prismotivering Bergsunds vård- och omsorgsboende, Temabo AB

"Den här verksamheten utgår från ett salutogent arbetssätt, som skapar meningsfullhet och välbefinnande hos de äldre. Verksamheten satsar mycket på vardagsrehabilitering och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för sina brukare. Även former och resurser för att fånga upp de äldres existentiella behov finns. Ett flertal formaliserade forum finns för både medarbetare, brukare och anhöriga, för att skapa dialog och sätta brukaren i centrum. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling utifrån kompetens och intresseområde, kopplat till verksamhetens behov."

Motivering hedersomnämnande Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende

"Den här verksamheten har ett mycket tydligt brukarfokus och använder dygnets alla timmar till att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov och önskemål. En stor satsning har gjorts på bemötandefrågor, där personalen har kompetensutvecklats och där kontinuerlig reflektion kring vad som fungerar för den enskilde gör att bemötandet ständigt utvecklas och anpassas. Vilket också avspeglar sig i brukarundersökningen. Utgångspunkten är att varje boende har rätten att bli bemött på ett sätt som gör att han eller hon kan leva fullt ut. Verksamheten tilldelas ett hedersomnämnande för att man på ett målmedvetet sätt har lyft och arbetar med bemötandefrågor."

Om kvalitetsutmärkelsen

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads eget årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Alla kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i kvalitetsutmärkelsen.

Läs mer på stockholm.se

Kontaktpersoner

Patric Rylander äldreomsorgsavdelningen
tfn 076-12 12 081
patric.rylander@stockholm.se

Elisabeth Sandell, pressansvarig
tfn 076-12 12 040
elisabeth.sandell@stockholm.se

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/sodermalmssdf