Länsstyrelsen i Stockholms län

Äldreomsorgen uppnår inte målen

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 08:54 CET

Den fysiska omvårdnaden är bra, men tillvaron är trist och händelselös, konstaterar Länsstyrelsen i sin rapport Tillsyn av äldreomsorgen 2001-2005. Målen för äldrepolitiken uppnås därför inte. Arbetet inom omsorgen måste fokusera mer på de äldres individuella sociala behov.

Rapporten beskriver erfarenheterna från fem års granskningar av över 300 äldreboenden och ett 50-tal hemtjänstverksamheter. Närmare 4 000 äldre och deras anhöriga har kommit till tals.

Utvecklingen har i flera avseenden varit positiv. De flesta äldre får både god omvårdnad och ett gott bemötande i de insatser som granskats. Men det finns brister. Den mest påtagliga är tristessen och avsaknaden på innehåll i de äldres vardag. Utevistelserna är starkt begränsade och det är ovanligt med individuellt anpassade aktiviteter som skulle kunna ge innehåll i dagen.

- Många äldre sitter bara och väntar på måltiderna och önskar att personalen hade mer tid att ägna sig åt dem, säger Annelie Hollo, äldreskyddsombud på Länsstyrelsen.

Äldre som får hemtjänst är mer nöjda med hur de blir bemötta än äldre i äldreboenden. De insatser som beviljas utförs väl. Personalen kommer ofta i tid och gör vad som utlovats. Men de äldre känner inte till att de kan söka om andra insatser än vad som står i kommunens riktlinjer.

- De äldre blir presenterade ett paket av serviceinsatser och får uppfattningen att det är vad de kan få och inget mer, säger Annelie Hollo.

Det innebär att man inte uppnår målen för äldrepolitiken enligt vilka de äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Arbetet inom äldreomsorgen måste fokusera på sociala individuella behov i en helt annan omfattning än vad som görs idag. Länsstyrelsen efterlyser nu en tydligare lagstiftning för att kunna ställa högre krav.

Läs rapporten Tillsyn av äldreomsorgen 2001-2005 (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/sociala_fragor/ovrigt/Tillsyn_av_aldreomsorgen_2001_2005.pdf

För mer information kontakta:
Annelie Hollo, äldreskyddsombud vid Länsstyrelsen, tfn 08-785 41 56


Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se
Eva Hersler, enhetschef vid Länsstyrelsen, tfn 08-785 41 67