Gothia Fortbildning

Äldreomsorgens lagar - en grundbok för alla som arbetar inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 14:53 CEST

Alla som arbetar inom äldreomsorgen påverkas av flera lagar varje dag. Lagar som har skapats för att de äldre skall få en rättssäker vård och omsorg. Men många tycker också att det är svårt att förstå hur lagarna styr arbetet och hur lagarna samspelar med varandra.

I den nya och unika boken Äldreomsorgens lagar – praktisk juridik i din vardag får läsaren grundläggande kunskap om de lagar och regler som styr äldreomsorgens vardag. Boken utgår från de frågor om lag och rätt som äldreomsorgspersonal kan ställas inför i sitt arbete: Vad är lex Sarah? Hur ska man hantera tystnadsplikten i knepiga situationer? Vilket ansvar har man vid delegering?

Den lättlästa texten, exemplen och diskussionsfrågorna gör det lätt att förstå lagarnas betydelse i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Ökad kunskap om lagarna ger större trygghet för både personalen och de äldre.

Fakta om boken
Titel: Äldreomsorgens lagar– praktisk juridik i din vardag
Författare: Siv Drott Tolf, Marie Ardström och Marie Eriksson
ISBN 978-91-7205-710-4
Utgivningsår 2010
Pris: 170:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar, kontakta Nathalie Parkvall, pr/sociala medier, 08- 462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.