Landstinget i Värmland

Äldres depressioner annorlunda än yngres

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:06 CEST

- Forskare från Primärvårdens FoU-enhet disputerar med avhandling om äldres depressioner

Idag den 27 maj, disputerar distriktsläkare Karin Fröjdh från Vårdcentralen Kronoparken i Karlstad. Hon försvarar sin avhandling Late-life depression from a primary care perspective vid Institutionen för samhällsmedicin i Malmö.

– Avhandlingen bygger på undersökningar som är gjorda mellan 1993 och 1999 på personer 65 år och äldre på Herrhagen. Jag har bland annat funnit att många depressioner hos äldre missas och det förmodligen beror på att äldre-depressioner inte ser ut som depressioner hos yngre. Trötthet är till exempel ett mycket mer framträdande symtom än nedstämdhet hos äldre. Dessutom har jag funnit att prognosen för äldre med depression är mycket dålig. De har dubbelt så hög dödlighet som äldre utan depression, berättar Karin Fröjdh.

Forskningen har pågått sedan 1996 och har varit möjlig att genomföra tack vare att Karin Fröjd haft en deltidstjänst på Primärvårdens FoU-enhet, som ligger i anslutning till Vårdcentralen Kronoparken, tvärsöver gatan från Universitetet.

Primärvårdens FoU-enhet har sett tre medarbetare disputera för medicine doktorsgrad de senaste två åren. Först sjukgymnasten Maria Klässbo från Säffle, som doktorerade på sin välkända höftskola. Så i fjol distriktsläkare Stig Andersson, också han från Säffle, som skrev sin avhandling om behandling av depressioner i primärvården. Och nu alltså Karin Fröjd, som även hon valt att studera depressionsbehandling i primärvården, fast specifikt hos äldre.

– Jag är oerhört glad och stolt över att Karin Fröjd disputerar. Karin var en av de allra första som var med från början, när vi startade Primärvårdens FoU-enhet i liten skala och med mycket små medel 1997. Hon har personligen stor del i att enheten övergick från försöksverksamhet till permanent verksamhet för tre år sedan och att vi fick ökat ekonomiskt stöd genom att det avsattes pengar genom den nationella handlingsplanen, säger Staffan Janson, professor och chef för Primärvårdens FoU-enhet. Tillsammans med professor Anders Håkansson och docent Ingvar Karlsson har han varit Karins handledare under arbetet med avhandlingen.

För mer information, kontakta: Karin Fröjdh, telefon 070-2079337 eller Staffan Janson, telefon 0708-275575