Statistiska centralbyrån, SCB

Äldres sociala nätverk avgörande för omsorgsbehovet

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:34 CET

Äldres omsorgsbehov och närhet till anhöriga:

Äldres sociala nätverk avgörande för omsorgsbehovet

En human och effektiv äldreomsorg måste ta hänsyn till de äldres sociala nätverk. En del är ensamstående, andra lever i par; vissa har sina barn i närheten, andras barn bor långt bort. Nästan 85 procent av alla föräldrar som är 65 år och äldre har något barn boende i samma eller i en närliggande kommun. En ny rapport från SCB undersöker behovet av omsorg i förhållande till äldres sociala nätverk.

Andelen äldre i befolkningen ökar, men fler par kan se fram mot en gemensam ålderdom eftersom män i genomsnitt lever allt längre. Tidigare har kvinnor oftare blivit ensamma på äldre dagar.

När man frågar äldre kvinnor och män om deras hjälpbehov speglar svaren i hög grad ett könsrollsmönster, som har sitt ursprung i att kvinnor skött allt hemarbete. Män som har en partner uppger att de har mindre hjälpbehov än andra grupper av äldre. De som mist förmågan att utföra en uppgift som de aldrig behövt utföra upplever inte att hjälpbehovet ökat.

Barnlösa par har mindre chans att få kommunal vård än andra. Det beror förmodligen på att barnen kan understödja sina föräldrar när de ansöker om kommunal omsorg.

Anhöriga är i hög grad engagerade i omsorgen. Undersökningen visar att kön, familjesituation och tillgång till barn påverkar hjälpbehov och möjligheten att få kommunal vård. Dessa variationer bör vägas in när man planerar för en effektiv och human äldreomsorg i framtiden.Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i rapporten Äldres omsorgsbehov och närhet till anhöriga

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för social välfärd
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 940 05
Förfrågningar
Gun Alm-Stenflo
Tfn 08-506 944 08
E-post gun.alm-stenflo@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.