Socialdepartementet

Äldresatsning, tandvård för alla och stärkt barn- och ungdomspsykiatri i vårbudgeten

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:17 CEST


- Nya statliga satsningar på äldre. Till äldreomsorg och vård riktas drygt 600 miljoner kronor år 2006, och därefter årligen cirka 1 750 miljoner kronor.
- Kraftigt förstärkt stöd till ett grundstöd inom tandvården - det ska kosta högst 200 kr att göra en undersökning (kostnad för reformen ca 1 700 miljoner kronor årligen).
- Stora satsningar på barn- och ungdomspsykiatri - 250 miljoner kronor vardera för år 2007 och 2008.

- Det här är mycket betydelsefulla välfärdsreformer som vi kan genomföra för att det går bra för Sverige, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.
- Vi ska använda de gemensamma resurserna för att skapa ett rättvist samhälle, med bättre äldreomsorg, tandvård för alla och förstärkta resurser för barn och ungdomar som mår dåligt.


Äldresatsning
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
I mars 2006 presenterade regeringen en nationell utvecklingsplan för vården och omsorgen om äldre under den kommande tioårsperioden.

För utvecklingsplanens genomförande under 2006 föreslår regeringen att anslaget för stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ökas med 617 miljoner kronor. För utvecklingsplanens genomförande 2007 och 2008 beräknar regeringen att berörda anslag bör öka med cirka 1,75 miljarder kronor 2007 respektive 2008.

Satsningar görs inom sex olika områden; Bättre vård och omsorg om de mest sjuka, Trygghet i boendet, Den sociala omsorgen, Nationell likvärdighet och lokal utveckling, Förebyggande arbete samt Personalen.

Tandvård
Regeringen planerar att införa ett nytt grundstöd inom tandvården under 2007. Stödet riktar sig till alla från och med 20 år och bygger på att det ska kosta maximalt 200 kr för patienten att få en grundläggande tandundersökning var 18:e månad. . Under införandet 2007 beräknas anslaget för tandvårdsersättning öka med 500 miljoner kronor. För 2008 beräknas utgiftsökningen uppgå till 1,7 miljarder kronor.

Stor satsning på barn- och ungdomspsykiatrin
Inom regeringens samlade åtgärder för ungdomar föreslås en riktad satsning för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor per år 2007 och 2008. I denna satsning ingår även finansiering av ett nationellt centrum för kunskaps- och metodutveckling samt stöd till barn och ungdomar som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.


Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare hos Ylva Johansson
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida om äldre i ekonomiska vårpropositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/6561/a/62082)
Temasida om tandvård, hemlöshet m.m. i ekonomiska vårpropositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/6561/a/62176)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Stora satsningar på äldre, tandvård och barn- och ungdomspsykiatri (http://www.regeringen.se/sb/d/6255/a/62223)