Länsstyrelsen i Östergötlands län

Älgstammen minskar i Östergötland

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:33 CEST

Kvaliteten på älgstammen i Östergötland har försämrats och mängden älgar minskar. Antalet fällda älgar under jaktsäsongen 2005-2006 var ca 600 färre än säsongen innan. Med anledning av den negativa trenden har Länsstyrelsen Östergötland tagit initiativ till diskussioner med bland andra jägare och markägare i länet.

Länsstyrelsen har i samarbete med Jägareförbundet i Östergötlands län bjudit in företrädare för större älgjaktsområden, samrådsgrupperna i älgvårdsdistrikten, Skogsstyrelsen, Jägareorganisationerna med flera till överläggningar om älg­stammen i Östergötlands län.

Klövviltkonsulent Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet, Öster-Malma, är inbjuden som föredragshållare. Syftet med överläggningarna är framför allt att få höra jägarnas synpunkter på den framtida förvaltningen av älgstammen i länet.

Träffarna om älgstammen i länet hålls på Länsstyrelsen Östergötland vid två tillfällen, den 19 och 26 april kl. 18.30. Media är välkomna att delta.För ytterligare information kontakta gärna:
Thomas Modin, avdelningsdirektör, 013-19 62 56, e-post thomas.modin@e.lst.se