Älvdalens kommun

Älvdalens Ungdomsråd belönas för minskad skadegörelse

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 16:11 CET

Älvdalens Ungdomsråd belönas för minskad skadegörelse

 

Älvdalens centralort i allmänhet och Tingshusparken i synnerhet, har de senaste åren, efter restaureringen av parken, utsatts för återkommande skadegörelser som kostar kommunens skattebetalare stora summor i reparationer. Det handlar om nedbrutna ungträd, belysningsstolpar, klotter, blomrabatter etc.

 

- Nu har vi lagt ned flera hundra tusen kronor på att även göra Dalgatan mer attraktiv för invånare och besökare, dels genom att lägga en del kullersten i olika partier, och dels genom att plantera ett stort antal parkträd på strategiska platser längs gatan. Allt för att få en så behaglig stadsbild som möjligt, säger Peter Nygren (fp), ordförande i Tekniska Nämnden.

- Men med tanke på utvecklingen i Tingshusparken, är det inte utan att man är lite orolig för hur länge dessa träd ska få stå kvar, om de ska få växa upp och bli vackra. Eller om någon som vill visa sin styrka bryter ned ungträden.

 

Vandalisering och skadegörelse innebär att Tekniska nämnden drabbas av onödiga kostnader, som i sin tur innebär nedskärningar på annat, t.ex. fritidsanläggningar. Det är inte bara i parken skadegörelse sker. Tekniska nämnden har bedömt att skadegörelsen i hela kommunen, ligger på ca 100 000:- per år.

Det är mot bakgrund av detta som Tekniska Nämnden nu beslutat att ta ett lite annorlunda grepp för att komma tillrätta med problemet.

 

- Ja, säger Peter Nygren (fp), istället för att bestraffa genom indragningar, ska vi istället förebygga och uppmuntra. Det vore ju mycket bättre om man kunde använda dessa pengar till något roligare.

Det är där Älvdalens Ungdomsråd kommer in i bilden. De 100 000 kronor som budgeterats för reparationer av skadegörelse i kommunens alla fastigheter och parker avsätter vi till en ”skadepott”. Därifrån tar vi pengar till reparationer, och det som är kvar till nästa jul, får Älvdalens Ungdomsråd utnyttja för något bra ändamål för ungdomarna i Älvdalen.

 

- Jättekul! utropar Linnéa Siitari, Ungdomsrådets ordförande. Tänk vad mycket vi kan göra med alla dessa pengar. Vår uppgift blir att hjälpa till att sprida detta till alla ungdomar i Älvdalens skolor. Vi hoppas att alla hjälps åt att hålla efter dem som sabbar för oss andra.

 

Förhoppningen Kommunen och Ungdomsrådet har med detta test är att ungdomarna ska besinna sig och tänka på att de förstör för sig själva. Det gäller att även de äldre, vuxna med mycket barnasinne kvar, också besinnar sig eftersom de förstör för Älvdalens ungdomar.

 

- Vi kommer nu att göra de åtgärder som krävs för att återställa Tingshusparken, främst gäller det nya belysningsarmaturer, så att vi får ett utgångsläge där allt är helt. Är det fortfarande helt om ett år, ja då är vi vinnare allihop, säger P-O Brandt, Teknisk chef.

 

- Vi skall även se över andra fastigheter, som t.ex. skolorna, och inventera läget. Vi ska naturligtvis skilja på normalt slitage och ren skadegörelse, fyller Peter Nygren i. Vi kommer att redovisa för vilka reparationer pengarna har gått till i samband med att vi delar ut de resterande pengarna till Ungdomsrådet.

 

En barometer kommer att placeras någonstans i varje centralort så att alla fortlöpande kan se hur mycket pengar det finns kvar i potten.

Så nu får Älvdalens ungdomar börja fundera på vad de vill göra med etthundratusen kronor.

Kontakt:

Peter Nygren (fp)

Ordförande Tekniska nämnden

Älvdalens Kommun

070-390 11 45

peter.nygren@alvdalen.se