Älvräddarna

Älvräddarna överklagar Näckådom till Högsta domstolen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 12:43 CEST

Sysslebäck. By Ulf Lagerkvist (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Älvräddarna överklagar till Högsta domstolen

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom om ett småskaligt vattenkraftverk i Näckån medgett tillstånd. Älvräddarna anser att domslutet inte är förenligt med vare sig svensk eller EU-rättslig lagstiftning och överklagar nu till Högsta domstolen, vilket är sista instans.

Christer Borg, som också deltagit i en statlig utredning som delegerad expert kring lagstiftning i vattenkraftsfrågor och arbetar heltid med miljöanpassning av svensk vattenkraft, anser att mark- och miljööverdomstolen i domslutet om Näckåns kraftverk gjort flera felaktigheter. Av det skälet överklagar nu Älvräddarna till Högsta domstolen.

- Dels tar domstolen helt felaktigt på sig rollen som vattenmyndighet, vilket strider mot förordningar. Dels har underlaget för domen flera grova brister, menar Christer.

Näckåns Energi har i dom från mark- och miljödomstolen fått tillstånd till att bygga det tänkta kraftverket. Domen överklagades av länsstyrelsen i Värmland och Älvräddarna till mark- och miljööverdomstolen, som i domslut den 15 september i år lämnade tillstånd till byggandet av kraftverket. En del har ställt frågan varför Älvräddarna tycker att detta mål med ett litet vattenkraftverk är viktigt nog att överklaga till Högsta domstolen, som är sista instans.

- Målet är principiellt viktigt, speciellt med hänsyn till ett förhandsavgörande som kom från EU-domstolen i juni 2015 som pekar på att Sverige gjort underskattningar av vad EU:s miljömål kan kräva. EU-kommissionen har också nyligen skickat en formell kompletterande underrättelse till Sveriges regering med skarp kritik av hur vi hanterar införandet av EU:s vattendirektiv. Underrättelsen har också bäring på mark- och miljööverdomstolen beslut om tillstånd i Näckån, säger Christer.

Det är tredje underrättelsen till Sverige i detta överträdelseärende av EU-fördraget. EU-kommissionen skriver att man förbehåller sig rätten att skicka ett motiverat yttrande oavsett vad Sverige anför, vilket är steget före ett domstolsförfarande i EU-domstolen mot Sverige, vilket i slutändan kan leda till långtgående rullande viten att betala för Sverige.

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.