Älvräddarna

Älvräddarnas uttalande efter årsmötet 2018

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2018 08:49 CEST

Grupprepresentanter från Älvräddargrupper och styrelseledamöter träffas på fredagskvällen.

Helgen 17-19 augusti 2018 höll Älvräddarnas Samorganisation, eller bara Älvräddarna i dagligt tal sitt årsmöte i Nordanstigs kommun på Sörfjärdens Camping i Gnarp. Cirka trettiotalet mötesdeltagare hälsades välkomna på lördagen av Håkan Larsson, politiker i Nordanstig för M och en av flera drivande bakom den fiskevårdssatsning som försiggår sedan flera år i kommunen.

Efter årsmötet höll fiskevårdssamordnare Johan Andreasson en uppskattad föreläsning om de åtgärder och de planer som kommunen har kring Gnarpsån och Harmångersån. Under älvräddarnas traditionella exkursion på söndag förmiddag var både Johan Andreasson och Håkan Larsson med som kommunrepresentanter när deltagarna bland annat besökte Strömsgruppen i Harmångersån och fick se och höra om arbetet med biotoprestaureringar i den sista delen av Harmångersån.

Att Älvräddarna valde Nordanstigs kommun som plats för årsmötet 2018 var ingen slump. Älvräddarna har genom tidigare ordförande, numer generalsekreterare Christer Borg engagerat sig i de frågor kring restaureringar av strömvattenmiljöerna som Nordanstigs kommun initierat och genomför.

-Vi ser att Nordanstig är en ledstjärna för detta arbete i Sverige, där arbetet med restaureringar har en tvådelad motivation – ekonomi och en god miljö, säger Christer Borg. Det är roligt och inspirerande att en kommun på detta tydliga sätt ser den ekonomiska poängen med att återställa äldre tiders exploateringar av strömmande vattenmiljöer.

Rapporter visar att naturturism, speciellt sportfisketurism, har stora potentialer att kunna utvecklas och expandera på landsbygden i samband med att åar och älvar återställs och restaureras. Att både kommuninnevånare och tillresta sedan uppskattar en förbättrad naturmiljö är bidragande till en sådan utveckling, menar älvräddarna.

Älvräddarna avslutar med att tacka för det mottagande de fick och för det unika framåtskridande arbete som Nordanstigs kommun genomför och hälsar lycka till med det fortsatta arbetet, numer internationellt uppmärksammat framförallt i Europa via Dam Removal Europe, en sammanslutning med WWF, World Fish Migration Foundation, European Rivers Network, The Rivers Trust och Rewilding Europé som partners.

Christer Borg

Generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.