Västtrafik

Älvtrafiken får nygammalt upplägg den 12 februari

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:18 CET

För att förenkla linjenätet och tillgodose resenärernas önskemål om att dagtid kunna åka båt till Lilla Bommen får Älvsnabben nu ett delvis nytt upplägg.

Älvsnabben har från och med den 12 februari linjesträckningen Lilla Bommen–Rosenlund–Lindholmspiren–Slottsberget–Eriksberg–Klippan. Båten kör via Lilla Bommen även på dagtid och inte enbart kvällar, helger och sommartid (som tidigare). Lundbystrand angörs inte längre av Älvsnabben, vilket ger en snabbare resa. Vid 30-minuterstrafik går båtarna hel och halv timme från Lilla Bommen och Klippan. 30-minuterstrafiken körs måndag–fredag 06:30–18:30 och lördag 12:00–16:00. Övriga tider är det 60-minuterstrafik. Linjesträckningen är nu densamma i både hög- och lågtrafik.
- Vi genomför den här förändringen för att det är ett uttalat önskemål från boende på Norra Älvstranden, samtidigt som vi också gör det enklare att hålla reda på hur båten går, säger Annika Börjesson, trafikplanerare. Det är också ett sätt för Västtrafik att möta det ökande resandet över älven, som följer av den stora inflyttningen till området och den snabba utvecklingen av Norra Älvstranden.
Älvsnabbare trafikerar Rosenlund–Lindholmspiren måndag–fredag. I högtrafik är det 10-minuterstrafik och i lågtrafik 15-minuterstrafik.

För ytterligare information: Annika Börjesson, trafikplanerare affärsområde Stadstrafik, 031-62 92 94 eller 0703-06 55 67.

Bilaga: Nya tidtabellen för Älvsnabben och Älvsnabbare, med linjekarta.


Till detta pressmeddelande finns en bifogad fil: Älvsnabbare_Älvsnabben.pdf.

Hämta filen vid pressmeddelandet som du hittar här: http://www.vasttrafik.se/internet.aspx?desktop=32&language=1053&menu=1&locationId=&location=True

Västtrafik erbjuder resor med buss, tåg, spårvagn, bil och båt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och vi har lokalkontor i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med 2 300 fordon som kör 24 000 mil. Vi förbättrar miljön genom att varje år minska förbrukningen av fossila bränslen med 110 miljoner liter. Att resa med Västtrafik är nio gånger säkrare än att resa med bil.