Norstedts

Ämnesdidaktik - en undervisningskonst

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 15:47 CEST

Av Agneta Bronäs och Niclas Runebou

Ämnesdidaktik är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i propositionen till ny lärarutbildning.

Undervisning innebär en förändring av ett ämnesinnehåll. I ämnet finns en didaktisk möjlighet eller undervisningspotential som kan förverkligas i undervisning. En central del av lärarens skicklighet ligger i förmågan att förverkliga denna möjlighet och identifiera undervisningspotentialen.

Författarna presenterar en modell för ämnesdidaktik som stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisningsgärning. Modellen är nyskapande och visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske. Undervisning definieras som en kooperativ konst; bland annat betonas vikten av samspel mellan lärare och elev. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer. Teori och praktik blir till en helhet. Modellen blir det analysverktyg som hittills har saknats. Boken syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering.

Agneta Bronäs är universitetslektor i pedagogik och biträdande prefekt och studierektor vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap.
Niclas Runebou är universitetsadjunkt vid samma institution.

Boken vänder sig till verksamma lärare och lärarstudenter som kommit en bit i sin utbildning.

Utkommer vecka 37

För beställning av recensionsexemplar och övriga frågor kontakta:
Fanny Birath, Norstedts
Tel: 08-769 88 83 eller fanny.birath@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.