Arena Personal

ÄNDRAD DAG FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV ARENA PERSONAL AB:S DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2008

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:56 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49895(NGM:AREN)

Med anledning av bud från NorgesInvestor 4 AS på samtliga aktier i Arena Personal AB (publ) ("Arena") som offentliggjorts idag, har styrelsen för Arena beslutat att tidigarelägga datum för publicering av delårsrapporten för perioden januari-september 2008 från den 13 november 2008 till den 3 november 2008.

Stockholm den 30 september 2008
Arena Personal AB (publ)
Styrelsen

Informationen ovan är sådan som Arena kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 30 september 2008, klockan 09.00.