Linköpings kommun

Ändrad detaljplan för fotbollsarenan på Kallerstad

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:02 CET

Idén om att bygga skola på den nya fotbollsarenan gick inte att förverkliga med den gällande detaljplanen. Men detaljplaner kan ändras.
Det vill vi göra, säger kommunalråd Muharrem Demirok (C).

– Linköping är kommunen där idéer blir verklighet, säger Muharrem Demirok, som i sin roll som nämndordförande nästa vecka med ett klubbslag ger möjligheten för Botrygg att bygga skola på södra delen av arenan, mot Norrköpingsvägen.

Det är företaget Botrygg som bygger den nya fotbollsarenan på Kallerstad. Företagets vd Michael Cocozza ansökte om tillfälligt bygglov för att bygga två skolor med idrottsprofil. Detaljplanen ger tillstånd till byggnader för handel och kontor, men inte till skola.

Nästa vecka, onsdag den 27 februari, har samhällsbyggnadsnämnden i Linköping sammanträde. Då godkänner nämnden troligen att teknik- och samhällsbyggnadskontoret startar en ändring av detaljplanen för fotbollsarenan, som tillåter skolbyggnad.

– Det är tråkigt att vi inte kunde tillmötesgå önskemålen om bygglov, säger Muharrem Demirok, men det viktigaste är att vi hittar nya lösningar när vi stöter på problem eller hinder. Att ändra detaljplanen är ett exempel på det. Jag hoppas mycket på den möjligheten.

För ytterligare kommentarer kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (C), telefon 013-20 62 94 eller 0736-75 76 79


_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.