Fiskeriverket

Ändrad fisketid för siklöja i Vänern

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 11:29 CEST

Fiskeriverket har beslutat att ändra fisketiden för siklöja i Vänern.

Anledningen till detta är att klimatet har påverkat siklöjan så att den leker senare under hösten samtidigt som algblomningarna har ökat i intensitet.

Det är därför nödvändigt att senarelägga fiskestarten. Beslutet innebär att fisketiden förskjuts en vecka så att det i fortsättningen blir tillåtet att fiska siklöja fr.o.m. den 17 oktober t.o.m. den 17 december.

LäsFIFS 2008-26

Läsremissen

För vidare information kontakta Martin Rydgren 031-743 03 00