Skatteverket

Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 13:26 CET

Efter en dom i EU-domstolen sänktes förra året momssatsen för delar av tryckeriernas försäljning från 25 procent till 6 procent. Många tryckeriföretag har sedan dess ansökt om omprövning för att få tillbaka moms från Skatteverket för år 2004 och senare. Omprövningarna innebär i sin tur att tryckeriernas kunder måste ändra sina avdrag för ingående moms lika mycket.

– När tryckerierna ansöker om omprövning framkommer det vilka kunder de har sålt till. I Skatteverkets utredning av ärendena ingår att även kontrollera kundernas ingående moms, säger Susanne Malmborg verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Sammanlagt har flera hundra tryckeriföretag ansökt till Skatteverket om återbetalning av moms efter att reglerna ändrades förra året. För vissa företag kan det röra sig om tiotals eller hundratals miljoner kronor. Sammanlagt rör det sig om över en miljard kronor i återbetalningskrav.

Skatteverkets kontroller visar att kunderna till de tryckerier som begär omprövning inte alltid är medvetna om att deras ingående moms också ska sänkas från 25 procent till 6 procent.

– Det är bra om de tryckeriföretag som överväger att ansöka om omprövning redan från början har en dialog med sina kunder eftersom deras ingående moms måste justeras ner med motsvarande belopp, säger Susanne Malmborg.

EU-domen som kom i februari 2010 innebär att ”framställandet av tryckta produkter” i vissa fall ska anses som omsättning av vara istället för omsättning av tjänst. I Sverige innebär det att en del av tryckeriföretagens försäljning ska beskattas med den lägre så kallade bokmomsen på 6 procent istället för den ordinarie momssatsen på 25 procent.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats

Kontakt:
Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-574 81 72

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se