Magic House

Ändrad notering för Magic House AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 17:40 CEST

Magic House AB (publ.):s aktier kommer från och med den 29 september att via Spectra Fondkommission noteras på Spectra listan.

Bolagets aktiekurs kommer i realtid att visas via SIX, Reuters, Ecovision och på internet, slutkurser kommer att redovisas i de större dagstidningarna.

Via Spectra kommer Magic House aktieägare att erbjudas samma service som via Thenberg & Kinde och Göteborgs OTC-lista men till en för bolaget lägre kostnad.

För ytterligare information:
Jonas Jaenecke, vd 08-40 60 800