Socialstyrelsen

Ändrad strategi i Sverige för hantering av influensa A(H1N1)

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 10:03 CEST

Socialstyrelsen har i samråd med smittskyddsläkarna och Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra den svenska strategin för hanteringen av den nya influensan, influensa A(H1N1) som fortsätter att sprida sig i världen och även i Sverige. Det är inte längre rimligt att lägga resurserna på att försöka förhindra spridningen i landet utan dessa måste koncentreras på att minska effekterna av pandemin.

- Förändringen innebär att sjukvården nu riktar provtagning, behandling och förebyggande åtgärder mot personer i riskgrupperna, det vill säga dem som riskerar att bli svårast sjuka eller dö samt mot de personer som vårdar eller står i nära kontakt med dessa personer, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer därför ut med en föreskrift som begränsar anmälningsplikten för influensa A(H1N1) till vissa delar. Bara fall som vårdas på sjukhus ska anmälas från vården men fortsatt ska alla fall som diagnostiseras på laboratorierna anmälas.

Sjukvården uppmanas att skriva ut antivirala läkemedel mer restriktivt och bara till personer ur riskgrupperna som kan ha smittats. Eftersom beredskapslagren av antiviraler är väl tilltagna finns ingen anledning att skriva ut läkemedlen för framtida bruk och för att "det är bra att ha". Det medför istället risk för att medlen används i onödan och det i sin tur ökar risken för resistensutveckling.

Till riskgrupperna räknas personer med
kronisk lungsjukdom
kronisk hjärt-kärlsjukdom
svårinställd diabetes
nedsatt immunförsvar (ärftliga immundefekter, pågående behandling, leukemi mm.)
neuromuskulära sjukdomar
hiv
gravida
barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar
barn under två år

Andra som misstänker att de smittats av influensan, men inte blivit svårt sjuka bör hålla sig hemma och eventuellt vända sig till sjukvårdsupplysningen för att få råd.

- Det är viktigt att alla själva tar ansvar för att undvika att bli smittad eller att smitta andra och det viktigaste är att den som är sjuk undviker att träffa andra. Att tvätta händerna ofta och noggrant kan minska risken att bli smittad, säger Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.


Det är viktigt för alla verksamheter i samhället att planera för hur man ska kunna hantera stor sjukfrånvaro i höst, genom att exempelvis se till att flera personer kan sköta specifika uppgifter, skriva avtal med nyligen pensionerad personal, diskutera lösningar med bemanningsföretag eller aktörer som bedriver liknande verksamhet.

När smittan väl är spridd på arbetsplatsen; undvik fysiska möten genom att sköta konferenser över telefon eller video, sprid så mycket information som möjligt med hjälp av e-post och intranät.

- Om alla följer planeringen för de identifierade samhällsviktiga verksamheterna så är beredskapen i samhället god, säger Eva Hamberg på avdelningen för samordning och insats på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Mera information:
Anders Tegnell, Socialstyrelsen, 075-247 34 03
Annika Linde, Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 60
Eva Hamberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 010-240 40 54