Gexco AB

ÄNDRAD TECKNINGSTID FÖR NYEMISSION I GEXCO

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:57 CET

(NGM:GXCO)

Styrelsen för GEXCO AB (publ) har den 2 november 2006 beslutat att ändra teckningstiden för den pågående emission i Gexco.


Gexco har under arbetet med att ta fram prospektet för den pågående nyemissionen identifierat brister i redovisningen av affärstransaktionen 2004 då Gexco förvärvade Bindal Gruver AS. Redovisningen i 2005 års årsredovisning och i hittills avgivna delårsrapporter 2006 har inte upprättats utifrån att detta förvärv utgjorde ett s.k. omvänt förvärv. Det hänvisas till tidigare meddelande om detta.

Mot bakgrund av detta ändras tidplanen för nyemission till:

Teckningstid är 13 november - 27 november 2006.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 1 november 2006.

Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 6 november - 22 november 2006.

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) sker från den 13 november och till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Prospektet kommer att offentliggöras senast den 10 november 2006 och distribueras i tryckt form med start vid samma tidpunkt.


Stockholm den 2 november 2006
Styrelsen för Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.